Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug
ANBI-Status: Sedert 1-1-2011
Fiscaal nummer: 817793070
Kerkplein 18, 3941 HV  DOORN

De stichting Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug is in maart 2007 opgericht na de fusie van de stichtingen Vluchtelingenwerk Doorn-Maarn, Driebergen en Amerongen-Leersum.

Doelstelling van de stichting
Het zich op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens inzetten voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug door persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie.

Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur
Voorzitter: Gerard Frank Sollman
Secretaris: Annemieke Zevenhuijzen
Penningmeester: Rudolph van den Bergh
Algemeen lid: vacant
Algemeen lid: vacant

Beloningsbeleid
Er zijn in 2023 twee parttime betaalde medewerkers. Hun inschaling is gebaseerd op de richtlijnen van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De overige medewerkers verrichten hun werk als vrijwilliger; het bestuur is onbezoldigd. Alle vrijwillige medewerkers en bestuursleden kunnen een reiskostenvergoeding ontvangen.

Belangrijke documenten
Jaarverslag Werkgroep 2023
Regionale klachtenregeling
Samenwerkingsovereenkomst
Gedragscode samenwerkingsverband
Toekomstvisie
Statuten
Vertrouwenspersonen
Melden van incidenten (AVG)

Belangrijke e-mailadressen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stichting Noodfonds Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug
RSIN: 817940510
ANBI-status: sinds 1 januari 2017
Adres: Kerkplein 18, 3941 HV DOORN


Doelstelling van de stichting
a. het werven van fondsen ten behoeve van -en het aanvragen van fondsen- voor doelen waarvoor in het normale subsidiebeleid voor de Stichting Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug geen ruimte is.
b. het verrichten van al hetgeen met vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur
Voorzitter: Teus Stahlie
Secretaris: Annemieke Zevenhuijzen
Penningmeester: Rudolph van den Bergh
Algemeen lid: Eefje van der Zalm
Algemeen lid: Gerard Frank Sollman

Beloningsbeleid
Er wordt geen vergoeding en/of enige andere vorm van beloning toegekend aan een bestuurslid. Er is geen personeel in dienst van Stichting Noodfonds Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug. Er vindt eveneens geen verrekening van personele vergoeding plaats met de Stichting Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug.

Belangrijke documenten
Jaarverslag 2023
Beleidsplan Noodfonds
Reglement Noodfonds

Steun ons werk via het noodfonds! Het rekeningnummer vindt u hier.


Wilt u vluchtelingen helpen?

 Wij zoeken:


Abonneer u op en lees onze nieuwsbrief

 

U kunt ook donateur worden!